การดูแลแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า

By:
Categories: Battery, Truck
No Comments

รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านั้น ไม่ได้ใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกับรถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ แต่ใช้แบตเตอรี่ในการส่งกระแสไฟฟ้าแทน

       ดังนั้น รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า จึงไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร สิ่งที่ทำ เพียงคอยชาร์จ แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ หลังการใช้งานเท่านั้น การดูแลรถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า จึงมีความสะดวกกว่ามาก เนื่องจากเน้นการดูแลแบตเตอรี่เป็นหลัก ซึ่งหากเป็นแบบเครื่องยนต์ จะต้องดูแลในหลายๆ ส่วนประกอบกัน

dsl-battery


       การดูแลแบตเตอรี่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้านั้น ทำได้ดังนี้


ควรชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ในการชาร์จแบตเตอรี่ ควรชาร์จเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดจริงๆ เพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ และยืดอายุการใช้งานออกไป ก็เช่นเดียวกับหลักในการชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และอย่าลืมตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กของแบตเตอรี่กับตู้ชาร์จแน่นแล้วหรือไม่


ก่อนชาร์จ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ ก่อนจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่ในส่วนต่างๆ ว่ามีการชำรุดเสียหาย หรือไม่พร้อมในการชาร์จหรือไม่ เช่น ระดับน้ำกลั่น ปลั๊กไฟ ขั้ว เป็นต้น หากอยู่ในสภาพดี ไม่ผิดปกติใด ไม่ชำรุด ก็สามารถชาร์จได้ตามปกติ แต่หากมีความผิดปกติ ต้องซ่อมแซมแก้ไขก่อนทำการชาร์จ รวมถึงการทำความสะอาด หากขั้วแบตเตอรี่ และผิวของแบตเตอรี่ด้านบนสกปรก หรือมีขี้เกลือเกาะ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน และเช็ดให้แห้ง


มีสถานที่ชาร์จที่เหมาะสม การชาร์จแบตเตอรี่ จะมีการติดตั้งตู้ชาร์จ ซึ่งต้องมีพื้นที่พอสมควร และควรเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เพราะเมื่อเราทำการชาร์จแบตเตอรี่อยู่นั้น น้ำกลั่นจะระเหยออกมาด้วย ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ ในการชาร์จแบตเตอรี่รถยกแบบไฟฟ้านั้น ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และวุ่นวายอะไรนัก เพียงแต่ต้องใช้เวลาในการชาร์จที่ค่อนข้างยาวนาน คือ ประมาณ 8 ชั่วโมง จึงควรมีผู้ควบคุมดูแลด้วย นอกจากนี้ ควรเรียกช่างมาตรวจเช็คเป็นประจำ เช่น ตรวจเช็คค่าถ่วงจำเพาะ แรงดันของเซลล์แบตเตอรี่ เป็นต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

Your Thoughts