ประเภทของรถโฟล์คลิฟท์

By:
Categories: Truck
No Comments

หากพูดถึง รถโฟล์คลิฟท์ แล้ว เชื่อว่าหลายๆท่านตามโรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายของ ห้างสรรพสินค้า หรืออยู่ในส่วนของโกดังต้องรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอน เพราะรถโฟล์คลิฟท์ คือรถที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อช่วยในการขนย้ายสินค้า จัดเก็บสินค้า 

โฟล์คลิฟท์ พูดง่ายๆ ก็คือรถยก มาจากการรวมคำในภาษาอังกฤษสองคำมารวมกัน นั่นคือ “Fork” ซึ่งแปลว่าช้อนส้อม และ “Lift” ซึ่งแปลว่าการยก การขึ้นลง รวมกันเป็น คำว่า “Forklift” ในที่สุด

 โฟล์คลิฟท์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามต้นกำลังขับเคลื่อนได้ดังนี้ 

 2.5ct-diesel-lpg-forklift

1. ประเภทใช้เครื่องยนต์

    รถโฟล์คลิฟท์ประเภทใช้เครื่องยนต์ จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน และแบ่งย่อยตามชนิดของน้ำมันได้อีกดังนี้

– เครื่องยนต์ดีเซล

– เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

– เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามระบบส่งกำลัง ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

– ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค

– ระบบส่งกำลังด้วยคลัทช์

 e30-40hsd3

2. ประเภทใช้แบตเตอรี่ 

    เป็นรถยกไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนโดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจาก แบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้ 2 แบบ คือ

– แบบนั่งขับ

– แบบยืนขับ

อาจพูดได้ว่า รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์ เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพราะทำให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างง่ายดาย และปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ได้เป็นอย่างดี การใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างรถโฟล์คลิฟท์ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพของงานและความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้รถโฟล์คลิฟท์ควรคำนึงถึงกำลังและความเหมาะสมกับชนิดของงานด้วยนะค่ะ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงานนั้นๆด้วยค่ะ

Your Thoughts