การตรวจเช็คงาโฟล์คลิฟท์

By:
Categories: Fork, Truck
1 Comment

dsl-fork

สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับเสารถยกก็คือ งารถยก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับเสารถยก สำหรับยกสินค้า ต่างๆ งารถยก เป็นอุปกรณ์ที่อันตรายต้องระมัดระวังการใช้งาน และการบังคับ ซึ่งงารถยกนี้ จะมีอยู่หลายประเภท และควรเลือกใช้งารถยกให้เหมาะสมกับงาน

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพของารถยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผิดปกติ ดังนี้

– บิดงอ

– รอยร้าว 

– ความหนาของงา
งาของรถยกเป็นส่วนที่สึกกร่อนได้ง่าย เนื่องจากมีการขัดสีกับพื้นคอนกรีต ชั้นวางของเหล็ก เป็นต้น ซึ่งการขัดสีนั้นสามารถไปลดความหนาของงาจนไม่สามารถยกของได้ตามน้ำหนัก งารถยกสามารถคดงอผิดรูปร่างได้ แต่ก็สามารถดัดกลับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานั้นคดงอไปมากน้อยเพียงใด และควรส่งให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย เป็นผู้ดำเนินการ

One Response

Your Thoughts