ประเภทของโซ่ที่ใช้ในโฟล์คลิฟท์

โซ่สำหรับรถโฟล์คลิฟท์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่….

1. แบบ LEAF CHAIN ( แบบใบ )
ในหนึ่งข้อโซ่ประกอบด้วยแผ่นเพลตหลายแผ่น เนื่องจากโซ่ชนิดนี้เป็นโซ่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในงานรถ Forklift และลิฟท์โดยสาร

forklift-lifting-chains

 

2. แบบ ROLLER CHAIN ( ลักษณะเดียวกับโซ่มอเตอร์ไซด์ )

s0076_img_0958

 

โดยแบ่งลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้….
AL = Standard Weight การใช้ทั่วไป
BL = Heavy Weight การใช้งานหนัก
*    = Light Weight การใช้งานเบา

Your Thoughts