สั่งซื้อผ่านทาง :

คลิก

@forkliftdsl

คลิก

forkliftdslg.th

+66 (0) 2769 3000


Support
DSL Group
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

#New Forklift Rental

วันที่: 24-04-2017

การเช่า หรือ เช่าซื้อ

ไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินสด!

การเช่า หรือ เช่าซื้อ จะช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่น ในการลงทุน

การซื้อ ไม่ใช่วิธีเดียวที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากการทำงานของรถโฟล์คลิฟท์ ในการเช่าหรือเช่าซื้อจะได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากไม่มีค่าเสื่อมราคาของรถโฟล์คลิฟท์
ทางบริษัทฯเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้เช่า หรือ เช่าซื้อ นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังสามารถติดต่อกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนในการเช่า หรือ เช่าซื้อให้กับลูกค้าได้ โดยข้อตกลงทั้งหมดจะจัดทำให้ลูกค้าได้เข้าใจโดยง่าย เช่น

  • ช่วยลดการลงทุนในช่วงเริ่มต้น และสามารถกำหนดค่าใช้จ่าย ที่แน่นอนได้
  • ช่วยปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการบัญชีและภาษีให้สะดวกยิ่งขึ้น
  • สามารถคาดการณ์ ค่าใช้จ่ายและการชำระเงินล่วงหน้า
  • การจัดการด้านการชำระเงินง่ายขึ้น เนื่องจากมีการรวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาแล้ว
  • สามารถได้รถโฟล์คลิฟท์ที่ทันสมัย ซึ่งตรงกับความต้องการใช้งานอยู่เสมอ
  • สามารถปรับปรุงรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน ในกรณีที่มีความต้องการเร่งด่วน ที่ไม่ได้คาดการณ์และวางแผนไว้ล่วงหน้า

* บริษัทดิลกและบุตรจำกัดสามารถแนะนำเรื่องสินเชื่อเงินสดได้

รูปแบบการเช่า

  • รถโฟล์คลิฟท์ไฮสเตอร์ทุกคัน

* เริ่มต้นด้วย สัญญาเช่า 3ปี